Gyógytestnevelés

Tájékoztatás

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés órára kell beosztani. (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet)

A feladat ellátását a pedagógiai szakszolgálat segíti.

A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján jól definiált, de bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó, kórós állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja.

Mikor lehetséges testnevelés mellett/helyett gyógytestnevelés?

  1. Észlelés (érintett, gondviselő, pedagógus)
  2. Szűrés (védőnő, orvos)
  3. Diagnosztizálás (iskolaorvos, szakorvos)
  4. Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkozás, gyógytestnevelés (a szakorvosi javaslat vagy iskolaorvosi javaslat alapján szakszolgálat szervezésében - gyógytestnevelő)
  5. Felülvizsgálat (iskolaorvos, szakorvos)

A gyógytestneveléssel, a szűrésekkel és az ellátással kapcsolatos előírásokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza:

Az orvosi vélemény szerint szükséges (ez lehet részben gyógytestnevelés – ekkor legfeljebb 3 óra szervezhető szakszolgálat keretében, vagy teljes egészében, ilyenkor a testnevelés óra helyett kizárólag gyógytestnevelésben részesül a tanuló) gyógytestnevelést kizárólag a pedagógiai szakszolgálat láthatja el.

A pedagógiai szakszolgálat által szervezett gyógytestnevelés óraszámát az iskola által vagy szülő által megküldött javaslatok alapján tervezi meg a következő tanévre a tagintézmény.

A testnevelés órát részben vagy egészben kiváltja tehát a gyógytestnevelés, így kötelező tantárgyként a teljesítmény, értékelésre kerül.

Mulasztások és azok igazolása

  • A mulasztások igazolását az osztályfőnöknek kell leadni.
  • A mulasztások okáról a gyógytestnevelőt is tájékoztatni kell, aki pótlási lehetőséget adhat.
  • A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba.
  • Igazolatlan hiányzás esetén az iskola, köteles a szülőt és a jegyzőt értesíteni.
  • A 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelési órákra is érvényes, tehát ha a tanuló mulasztása miatt nem osztályozható, úgy a nevelő testület engedélyével tehet osztályozó vizsgát.