Sportegyesületi igazolás

Tisztelt Szülők!

A köznevelési törvény értelmében minden diáknak kötelező a heti öt testnevelés óra. Ebből két tanóra alól felmentést kaphat az a tanuló, aki legalább heti két órát tölt el aktív sportolással, edzéssel egyesületi keretek között, és ezt az edzője évente három alkalommal aláírásával igazolja.

Kérjük, az igazoláshoz az alábbi nyomtatványt használják:
Igazolás