Erasmus program

KA122 Köznevelésben tanulók és dolgozók rövid távú tanulási célú mobilitása
Úton a jövőnk felé című pályázatunk támogatást nyert 28 045 euró értékben.

A pályázat összefoglalása

2022. szeptember 1-én egy új középiskola kezdte meg működését Dunakeszin, a Radnóti Miklós Gimnázium tagintézményeként, amely két év múlva önálló kéttannyelvű gimnáziumként fog működni. Iskolánk arculatának alakításához célunk, hogy fölkerüljünk az európai oktatási intézmények térképére. Szeretnénk elkezdeni szakmai hálónk építését hosszabb távú együttműködések reményében. Ehhez az Erasmus-projektek széles körű lehetőségeket nyújtanak. Az új intézmény arculatának kialakítása a fenntartó szervezetek (Tankerületi központ és Dunakeszi város) számára is fontos cél. Tudatosság, az intézmény identitásának kialakítása és a folyamatos magas színvonalú szakmai munka emeli és öregbíti majd a IV. Béla Király Gimnázium jó hírnevét.

Elsődleges célunk, hogy bevezessük az Erasmus programot. Új iskolánk arculatának alakításához fontosnak tartjuk az Erasmus program nyújtotta lehetőségek kihasználását. A mobilitások olyan képzéseket tartalmaznak, amelyek segítségével fejleszthető a tanulók kreativitása, a 21. századi elvárásoknak megfelelő életre való készségeik javítása. Az iskolalátogatások során betekintést nyerünk, jó gyakorlatokat ismerünk meg a sikeres és hatékony iskolavezetés és működés mechanizmusába. Nyelvi készségek fejlődését várjuk, mely hat a tanulási motivációra és a tanítási készségekre egyaránt.

Hat tanártovábbképzést és egy csoportos diákmobilitást kívánunk megvalósítani.


2022 September 1 a new grammar school began its operation in Dunakeszi as a member institution of Dunakeszi Radnóti Miklós Grammar School. Two years later this new school will be operated as an independent bilingual grammar school. To create the image of our institution, our goal is to place our school on the map of European educational institutions, and to build network of professional communities for long-term cooperations. We are aware that Erasmus projects can give us a wide range of options to do this. Creating the identity of the new school is important also for the maintenance organisations (Centre of Educational District, Dunakeszi City Hall). Such awareness and identity will enhance the external good reputation of the IV. Béla Király Grammar School in the future.

Our primary goal is to introduce the Erasmus program. To shape the image of our new school, we consider it important to take advantage of the opportunities offered by the Erasmus program. The mobilities include trainings that can be used to develop students' creativity and improve their skills for living in accordance with the expectations of the 21st century. During the school visits, we gain insight and learn about good practices in the mechanism of successful and efficient school management and operation. We expect the development of language skills, which affects both learning motivation and teaching skills.

We plan to carry out six teachertrainings and one group of student mobility.


A projektet az Európai Unió támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


2023-as beszámolók

Nemzetköziesítés eredménye:
portugál diákok iskolánkban