Felvételi információk

Nyelvi szintfelmérő

Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikosok!

Május 18-án 15:00 órakor írják intézményünkben a már felvételt nyert diákok a nyelvi szintfelmérő tesztet angol és német nyelvből.
A tesztek eredményei alapján soroljuk osztályokba a diákokat.

Kérjük, hogy a tanulók 14:45-ig érkezzenek meg a IV. Béla Király Tagintézmény épületébe (Dunakeszi, Fő út 143.)!

A tanulók a szintfelmérő tesztet a felvételi döntés meghozatala után írják.


Végleges felvételi listák

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai nappal elérhetővé vált a 2023/2024-es tanév végleges felvételi rangsora. Az intézményünkbe felvett és elutasított tanulók listáját az alábbiakban találja meg:

A honlapon közzétett felvételi lista tájékoztató jellegű, jogkövetkezménnyel nem jár, nem helyettesíti az intézmény határozatának kézhezvételét.

A felvételről, illetve az elutasításról szóló határozat személyesen átvehető az alábbi időpontban és helyszínen:
Időpont: 2023. április 26 – 28, 7:00 – 18:00 óra között
Helyszín: a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézmény, 2120 Dunakeszi Fő út 143. alatti épülete


Ideiglenes felvételi rangsor

Tájékoztató


A középiskolai írásbeli felvételi dolgozatok eredmény lapjainak átvétele

Időpont: 2023. február 7. 8:00 - 16:00 óráig
Helyszín: IV. Béla Király Tagintézmény, Dunakeszi, Fő út 143. (Azoknak a diákoknak, akik ezen a helyszínen írták a dolgozatot)


Felvételi jelentkezés

Iskolánk OM azonosítója: 032550
Telephelykód: 002
Tagozatkódok:

1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés (nyelvi előkészítő évfolyam)
0005 első idegen nyelv angol
0006 első idegen nyelv német

Felvételi jelentkezés a IV. Béla Király Tagintézménybe: elektronikus úton, postai úton (2120 Dunakeszi, Fő út 143.), valamint személyesen a tagintézmény portáján.

Felvételi jelentkezés határideje: 2023. február 22.


Értékelőlapok átvétele

Iskolánk OM azonosítója: 032550
Telephelykód: 002
Tagozatkódok:

1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés (nyelvi előkészítő évfolyam)
0005 első idegen nyelv angol
0006 első idegen nyelv német

Az iskolánkban írt írásbeli felvételi dolgozatok értékelő lapjának átvétele:
Időpont: február 07., 8:00 - 16:00
Helyszín: Dunakeszi, Fő út 143.


Pontszámítás

A tanulók rangsorát a felvételi eljárás során egy összesített pontszám határozza meg: ez a pontszám az általános iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll, maximum 300 pont.

Hozott pontszám

A felvételi eljárásban a hozott pontszám meghatározásánál a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, a felső tagozaton tanult idegen nyelv, valamint a kémia, biológia, fizika, földrajz tantárgyak 6., 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.

A hozott pontszám kiszámítása a következő elv szerint történik:
Az egyes évfolyamokon elért osztályzatokat összeadjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy a kémia, biológia, fizika és földrajz tárgyak közül csak annak a háromnak az osztályzatát számítjuk be, amelyek a tanuló számára a legkedvezőbbek. Így a hozott pontszám legfeljebb 120 pont lehet (3x40 = 120).

Szerzett pontszám

A felvételi eljárásban szerzett pontszám meghatározásánál a magyarból, valamint matematikából tett központi írásbeli felmérés eredményeit vesszük figyelembe, melyet az országos központi írásbeli feladatlap megírásával lehet teljesíteni. A központi írásbeli dolgozatra minden tanulónak írásban kell jelentkeznie, az általános iskolákban megtalálható jelentkezési lap kitöltésével. Az írásbeli felvételi vizsga helye a lakóhelyhez legközelebb lévő iskola.

A jelentkezés után erre az írásbeli felmérésre külön behívót nem kapnak! Aki nem írja meg a központi dolgozatot, nem nyerhet felvételt iskolánkba!

Mindkét tantárgyból a felmérés során 90-90 pontot lehet elérni (az 50 pontos tesztet 1,8-as szorzóval tesszük súlyozottá), így a szerezhető pontszám a felvételi dolgozatok eredményéből 180 pont lehet.


Pótfelvételi időpont és betekintés a dolgozatokba

Tájékoztató nyolcadikosoknak a központi írásbeli pótfelvételi vizsgáról és a dolgozatok megtekintéséről
Az észrevétel megtételéhez szükséges nyomtatvány


Vizsgahelyszín

A IV. Béla Király Tagintézménybe jelentkezett 8. osztályos tanulóknak a vizsga helyszíne a IV. Béla Király Tagintézmény épülete (2120 Dunakeszi, Fő út 143.)

Az írásbelire jelentkezett tanulók OM azonosítójának listája


Az írásbeli felvételi vizsga és a dolgozatok megtekintésének rendje

Tájékoztató nyolcadikosoknak a központi írásbeli felvételi vizsgáról és a dolgozatok megtekintéséről


Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató